Dotyczy zamknięcia przejścia do Przedszkola Publicznego im. Chatka Puchatka w Wyrzysku

W związku z ukazaniem się w przestrzeni publicznej informacji nt. zamknięcia w/w przejścia w załączeniu przedstawiamy stanowisko Zarządu Spółdzielni w tej sprawie.