Zarząd

Skład Zarządu Spółdzielni

Prezes Zarządu Spółdzielni:
mgr inż. Józef Jasik
Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni:
mgr Karolina Walczak-Pikulik
Członek Zarządu Spółdzielni:
Roman Przykucki