K O M U N I K A T w sprawie korzystania z muszli ustępowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Wyrzysku przypomina o właściwym użytkowaniu muszli ustępowych.

Ostatnie zapchanie kanalizacji sanitarnej nastąpiło z tytułu wyrzucania chusteczek fizelinowych, których jak wskazuje informacja na opakowaniu nie wolno wrzucać do kanalizacji sanitarnych.

Jest to szczególnie ważne w obecnym epidemicznym okresie kolejnej fali zachorowań na COVID-19, gdzie kontakt pracowników spółdzielni z mieszkańcami winien być ograniczony do minimum. A czas usuwania zapchanej kanalizacji to najczęściej kilka godzin z odcięciem dopływu wody co stanowi utrudnienie dla mieszkańców klatki schodowej lub części budynku.

Zarząd przypomina, że w udokumentowanej sytuacji zapchania kanalizacji sanitarnej przez rzeczy, które tam nie powinny się znaleźć (np. chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, resztki jedzenia, patyczki kosmetyczne, artykuły higieniczne itp.) zgodnie z obowiązującymi regulaminami kosztami udrożnienia kanalizacji zostaną obciążeni solidarnie użytkownicy danego pionu lub pionów kanalizacyjnych.

Pamiętajmy- muszla ustępowa to nie śmietnik.

Wyrzysk, 18.01.2022 rok

Zarząd