K O M U N I K A T

W ostatnim czasie dowiadujecie się Państwo z komunikatorów (prasa, radio, telewizja) o bardzo wysokich wzrostach ceny gazu na cele opałowe sięgające do 800%.

Pragnę poinformować, że w wyniku działań Zarządu Spółdzielni do naszych kotłowni gazowych w drodze przetargu i negocjacji w miesiącu wrzesień 2021 wynegocjowaliśmy cenę gazu o wzroście znacznie odbiegających od obecnych wzrostów ceny gazu.

Stąd zaliczkowa opłata za centralne ogrzewanie obowiązująca od 01.09.2021 roku nie skutkuje tak znaczącymi wzrostami za ogrzewanie mieszkań.

Natomiast weryfikacja tej stawki w miesiącu marzec 2022 roku wskaże na ewentualne przeprowadzenie korekty opłaty za ogrzewanie mieszkań.

Wyrzysk, 04.01.2022 r.

Józef Jasik