Zmiana opłat prowizji za wpłaty w bankach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Wyrzysku informuje, że rezygnuje z opłacania prowizji od wpłat na konto Spółdzielni za pośrednictwem Banku PKO BP z dniem 1.12.2021 r. ; Banku Spółdzielczego w Więcborku Oddział Wyrzysk, Banku Spółdzielczego Wysoka oraz Banku Pocztowego z dniem 01.01.2022 r.

W związku z powyższym przy dokonywaniu wpłat za opłaty czynszowe w tym banku zostanie Państwu naliczona opłata zgodna z obowiązującą taryfą banku.